Aktualności

VI edycja konkursu stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA

 • Konkurs o stypendium fundowane przez spółkę Energa-Operator SA jest przeznaczony dla studentów 5. semestru studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkich kierunków), studiujących na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

  W konkursie przewidziano przyznanie ośmiu stypendiów, które będą wypłacane co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od 5. semestru studiów. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji konkursu będzie wynosić 1200 zł brutto miesięcznie.

  Spółka Energa-Operator SA przewiduje również możliwość zaproponowania wybranym studentom praktyk i płatnych staży.

  Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do dnia 25 października 2017 roku, do godz. 15.00.

  W ramach konkursu, komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami ubiegającymi się o przyznanie stypendium rozmowę na jeden z następujących tematów (do wyboru przez kandydata):

  • Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
  • Systemy klasy WFM (Workforce Menagment) – szansa czy zagrożenie?
  • Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich.
  • Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
  • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
  • Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
  • Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6.
  • Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.

  Komisja konkursowa będzie oczekiwała od kandydatów przygotowania i przedstawienia prezentacji na wybrany temat (czas na wygłoszenie do 15 minut). Rozmowy z kandydatami i prezentacje przed komisją zaplanowane są w IV kwartale 2017 r.

  Szczegóły dotyczące konkursu, w tym wzór wniosku, dostępne są w regulaminie konkursu