Aktualności

Student Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w finale konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości 2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyła się gala finałowa konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości 2018. Wydział Elektrotechniki i Automatyki reprezentował Tomasz Piasek – student studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika, który jako jeden z 8 uczestników konkursu zakwalifikował się do finału.

Zaprezentowany przez studenta Wydziału pomysł na biznes dotyczy stworzenia aplikacji ElectriGO, umożliwiającej optymalne planowanie tras przejazdów samochodów z napędem elektrycznym. Istotne funkcje aplikacji ElectriGO obejmowałyby monitorowanie poziomu naładowania baterii akumulatorów oraz wyznaczanie tras przejazdu z uwzględnieniem lokalizacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

W aplikacji planowane jest wykorzystanie symulatora samochodów elektrycznych, napisanego przez autora na potrzeby magisterskiej pracy dyplomowej. Praca została zrealizowana na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki pod opieką dr. inż. Michała Michny z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. Symulator, stworzony w technologii ASP.NET, został sparametryzowany za pomocą danych uzyskanych z samochodu elektrycznego Nissan LEAF, który jest częścią infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2.

Aplikacja ElectriGO może w przyszłości znaleźć zastosowanie u właścicieli i operatorów flot pojazdów elektrycznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, które w świetle uchwalonej w 2018 r. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych mają obowiązek rozwijania transportu na bazie samochodów elektrycznych. Autor rozwiązania liczy, że aplikacja przyczyni się również do szerszej popularyzacji w Polsce samochodów wyposażonych w silniki elektryczne.