Aktualności

Studenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inż. Agata Melchert i inż. Mikołaj Nowak, absolwenci studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Oboje stypendyści studiują na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki według indywidualnego programu kształcenia, realizując jednocześnie własne prace naukowe oraz uczestnicząc w pracach badawczo-rozwojowych Wydziału.

Stypendium dla inż. Agaty Melchert przyznano za współautorstwo artykułu naukowego Badania laboratoryjne wybranych sposobów koordynacji regulatora transformatora blokowego oraz regulatora generatora, opublikowanego w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a także za udział w realizacji projektów badawczych w Laboratorium LINTE^2.

Stypendium dla inż. Mikołaja Nowaka przyznano za współautorstwo artykułu naukowego Analiza właściwości emiterów LCR, opublikowanego w Poznan University of Technology Academic Journals (Electrical Engineering), a także za udział w projekcie Impulsowe działa elektromagnetyczne, realizowanym w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki otrzymali dwa z sześciu stypendiów uzyskanych na Politechnice Gdańskiej. Stypendia w wysokości 15 tys. zł przyznano na rok akademicki 2017/2018.