Aktualności

Studenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki stypendystami ENERGA-OPERATOR SA

Pięcioro studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymało w 2018 r. stypendia w VII edycji konkursu stypendialnego spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Stypendia otrzymali:

  1. Jakub Macoch
  2. Joanna Goljanek
  3. Magdalena Grzymkowska
  4. Mateusz Szewczyk
  5. Mateusz Ceglecki

Aby zdobyć stypendium, studenci musieli wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością dodatkową, np. w kołach naukowych, a także przekonać komisję do swoich prezentacji o tematyce związanej z nowoczesnymi technologiami w energetyce.

Poza wypłatą stypendiów w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, spółka ENERGA-OPERATOR SA przewiduje dla stypendystów również praktyki i płatne staże.

W uroczystości podpisania umów stypendialnych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowali: dr inż. Łukasz Sienkiewicz oraz dr inż. Rober Małkowski – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z Grupą Energa.