Aktualności

Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2019/2020

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w polskich uczelniach publicznych.

Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00