Aktualności

Profesor wizytujący Kouzou Abdellah z Algierii na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Od 15 listopada 2018 roku Wydział Elektrotechniki i Automatyki gości profesora wizytującego Kouzou Abdellaha z Ziane Achour University of Djelfa w Algierii.

Prof. Kouzou Abdellah pracuje jako profesor zwyczajny na University of Djelfa, gdzie w latach 2015-2016 był między innymi dziekanem Faculty of Sciences and Technology. Ma bardzo bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, między innymi we Francji, Niemczech, Turcji. Jest współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach i na konferencjach naukowych.

Zainteresowania naukowe prof. Kouzou są bardzo szerokie i obejmują między innymi: sieci elektryczne, układy dystrybucji energii, energoelektronikę, napędy elektryczne i odnawialne źródła energii. Rozprawa doktorska, obroniona w 1989 roku na University of Tiaret w Algierii dotyczyła Dynamic stability in the electrical network, a praca habilitacyjna, będąca podstawą uzyskania habilitacji w 2013 roku dotyczyła Compensation of perturbations in low voltage network based on active power filter with special topology

Jako profesor wizytujący prof. Kouzou poprowadzi na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zajęcia dla studentów studiów I oraz II stopnia z następujących przedmiotów: Układy Energoelektroniczne, Automatyka Napędu i Serwomechanizmów, Maszyny Elektryczne oraz Napędy o Zasilaniu Przekształtnikowym.

Galeria zdjęć