Aktualności

Praca dyplomowa dotycząca zasobników energii zrealizowana w Laboratorium LINTE^2

W dniu 5 listopada 2018 r. w Laboratorium LINTE^2 odbył się otwarty egzamin dyplomowy magisterski inż. Wojciecha Pawlickiego, studenta studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika.

W części jawnej egzaminu, w której uczestniczyli pracownicy i studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, student zaprezentował pracę dyplomową magisterską pt. Regulacja elektrochemicznego zasobnika energii zmniejszająca wpływ pracy źródeł odnawialnych na sieć dystrybucyjną oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości udziału w rynku giełdowym energii elektrowni hybrydowej składającej się z farmy fotowoltaicznej i baterii akumulatorów. Badania obejmowały analizy symulacyjne z wykorzystaniem modelu matematycznego elektrowni hybrydowej, w tym w układzie hardware-in-the-loop, oraz testy z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń – farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej P=33 kWp i baterii akumulatorów o pojemności 25 kWh, zainstalowanych w Laboratorium LINTE^2.

Egzamin dyplomowy przeprowadziła komisja w składzie: 

Praca dyplomowa zarówno przez jej opiekuna jak i recenzenta została oceniona na ocenę bardzo dobrą. W rezultacie przeprowadzonego egzaminu, dyplomant uzyskał dyplom ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej z oceną bardzo dobrą.

Galeria zdjęć