Aktualności

Nagroda w konkursie SEP za rok 2017 dla absolwentki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 • W dniu 19 września 2017 r. Jury Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską, organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, przyznało nagrody w IV edycji Konkursu. I nagrodę zdobyła inż. Agata Melchert z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

  Nagrodzona praca dyplomowa Koordynacja działania regulatora generatora i regulatora transformatora blokowego - testy na modelu fizycznym dotyczyła badania wybranych sposobów koordynacji regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora synchronicznego. W pracy przeprowadzono badania modelu fizycznego zespołu generatora i transformatora, dostępnego w Laboratorium LINTE^2.

  Opracowane przez absolwentkę Politechniki Gdańskiej wyniki badań pozwoliły na zaobserwowanie istotnych różnic w działaniu układu przy różnych sposobach koordynacji regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora synchronicznego. W efekcie zaproponowano nowe rozwiązanie koordynacji obu regulatorów, korzystniejsze w stosunku do rozwiązania obecnie stosowanego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

  W aktualnej edycji Konkursu udział wzięło dziewięcioro absolwentów studiów inżynierskich, którzy w bieżącym roku akademickim ukończyli jeden z trzech wydziałów:

  • Wydział Elektryczny Akademii Morskiej z Gdyni
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

  W czteroletniej historii Konkursu SEP jest to już trzecia główna nagroda, którą zdobyli absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.