Aktualności

Konkursy o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

W związku z konkursami o nagrodę Siemensa dla Absolwentów, organizowanymi przez Politechnikę Warszawską oraz przedsiębiorstwo Siemens Sp. z o.o., Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza do zgłaszania propozycji wniosków do nagrody.

O nagrody mogą się ubiegać autorzy prac dyplomowych obronionych w latach 2017 i 2018 na studiach I i II stopnia. Prace dyplomowe mogą być zgłaszane w dwóch konkursach: z dziedziny automatyka i robotyka oraz z dziedziny elektroenergetyka, a ich tematyka powinna nawiązywać do obszarów działalności firmy Siemens.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem pracy w jednym z konkursów proszone są o złożenie wypełnionego projektu wniosku wraz z załącznikami (w tym kopią pracy dyplomowej w wersji elektronicznej). Projekt wniosku i uzasadnienie należy uzgodnić z opiekunem pracy dyplomowej.

Najlepsze prace zostaną zgłoszone do konkursów przez Dziekana. 

Projekty wniosków należy składać w dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Na zwycięzców każdego z konkursów czekają atrakcyjne nagrody indywidualne:

  • I Nagroda – 10 000 złotych
  • II Nagroda – 5 000 złotych
  • III Nagroda – 3 000 złotych
Szczegółowe informacje o konkursie: www.pw.edu.pl/siemens