Aktualności

Kolejni studenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki stypendystami ENERGA-OPERATOR SA

Ośmioro studentów studiów I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymało w 2017 r. stypendia w VI edycji konkursu stypendialnego spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Stypendia otrzymali:

1. Ewa Gałecka
2. Adrian Muza
3. Michał Waszak
5. Norbert Kamiński
6. Cezary Swinarski
7. Damian Toruńczak
8. Jakub Nowikowski
9. Radosław Horbik

Aby zdobyć stypendium, studenci musieli wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością dodatkową, np. w kołach naukowych, a także przekonać komisję do swoich prezentacji o tematyce związanej z nowoczesnymi technologiami w energetyce.

Poza wypłatą stypendiów w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, spółka ENERGA-OPERATOR SA przewiduje dla stypendystów również praktyki i płatne staże.

W uroczystości podpisania umów stypendialnych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowali: dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prodziekan ds. kształcenia, oraz dr inż. Rober Małkowski – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z Grupą Energa.