Aktualności

Kolejni studenci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki stypendystami ENERGA-OPERATOR SA

Ośmioro studentów studiów I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymało w 2017 r. stypendia w VI edycji konkursu stypendialnego spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Stypendia otrzymali:

1. Ewa Gałecka
2. Adrian Muza
3. Michał Waszak
5. Norbert Kamiński
6. Cezary Swinarski
7. Damian Toruńczak
8. Jakub Nowikowski

Aby zdobyć stypendium, studenci musieli wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością dodatkową, np. w kołach naukowych, a także przekonać komisję do swoich prezentacji o tematyce związanej z nowoczesnymi technologiami w energetyce.

Poza wypłatą stypendiów w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie, spółka ENERGA-OPERATOR SA przewiduje dla stypendystów również praktyki i płatne staże.

W uroczystości podpisania umów stypendialnych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowali: dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prodziekan ds. kształcenia, oraz dr inż. Rober Małkowski – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z Grupą Energa.