Aktualności

Diamentowy Grant 2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Student Arkadiusz Kwasigroch z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zdobył prestiżowy Diamentowy Grant przyznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnie uzdolnionym studentom i absolwentom studiów I stopnia.

Grant w wysokości 218 548 zł został przyznany na realizację projektu Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d dla celów wspomagania decyzji. Opiekunem naukowym badań prowadzonych przez laureata jest dr inż. Michał Grochowski z Katedry Inżynierii Systemów Sterowania.

Diamentowe Granty są przyznawane corocznie studentom i absolwentom studiów I stopnia, którzy prowadzą badania naukowe i posiadają w tym zakresie wyróżniający się dorobek naukowy. Uzyskanie grantu pozwala laureatom na skrócenie ścieżki kariery naukowej, w tym na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. 

W tegorocznej edycji konkursu Ministerstwo przyznało 83 granty na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych. Student z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest jedną z dwóch osób z Politechniki Gdańskiej, wyróżnionych Diamentowym Grantem w 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu Diamentowy Grant znajdują się na stronie MNiSW