Studia podyplomowe i kursy

Studia podyplomowe i kursy podnoszące kwalifikacje prowadzone na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej skierowane są do osób, które pragną poszerzyć i zaktualizować wiedzę zdobytą na studiach oraz chcą się doskonalić zawodowo. Studia skierowane są również do tych, którzy ze względu na sytuację na rynku pracy zmuszeni są do przekwalifikowania się lub ze względu na własne zainteresowania planują zmianę profilu zawodowego.

 

Studia podyplomowe

Zajęcia na Studium Podyplomowym prowadzone są systemem niestacjonarnym. Warunkiem ukończenia jest pozytywne zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia.

Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w programie Studium, otrzymają dokument ukończenia w postaci „Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych”.
Zajęcia na Studium są odpłatne.

Obecnie prowadzone kierunki:

 

Kursy podnoszące kwalifikacje