Struktura studiów - studia niestacjonarne

 

STRUKTURA STUDIÓW
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI PG

KIERUNEK
ELEKTROTECHNIKA
(STUDIA I i II STOPNIA)
KIERUNEK
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
(STUDIA II STOPNIA)