Oferta edukacyjna - studia I i II stopnia

Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania 

Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

Elektrotechnika

Na kierunku Elektrotechnika kształcimy specjalistów elektryków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka projektowania instalacji elektrycznych, przydatna w zdobyciu indywidualnych uprawnień branżowych.

Energetyka

Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

Na tym kierunku znajdziesz studia:

- stacjonarne i niestacjonarne
- I stopnia oraz II stopnia

Na tym kierunku znajdziesz studia:

- stacjonarne i niestacjonarne
- I stopnia oraz II stopnia

Na tym kierunku znajdziesz studia:

- stacjonarne
- I stopnia oraz II stopnia