Praktyki i staże zawodowe

Wydział Elektrotechniki i Automatyki przywiązuje dużą wagę do właściwego powiązania programu studiów akademickich z praktyką przemysłową. W tym celu w programie studiów pierwszego stopnia przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci powinni zrealizować te praktyki w czasie wakacji w wymiarze 160 godzin w przedsiębiorstwach z branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej lub zbliżonych.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich jest dr inż. Daniel Kowalak.

Szczegółowe informacje związane z praktykami zawodowymi oraz wzory dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu i potwierdzaniu odbycia praktyk są dostępne w zakładce Praktyki zawodowe.

Jednocześnie, Wydział Elektrotechniki i Automatyki umożliwia przekazywanie studentom informacji na temat praktyk i staży oferowanych przez współpracujące przedsiębiorstwa. Informacje te zamieszczane będą w zakładce Oferty przedsiębiorstw. W celu zgłoszenia oferty należy przesłać krótką informację na adres: dziekanat.weia@pg.edu.pl.

Praktyki zawodowe
Oferty przedsiębiorstw
Tytuł Data utworzenia Data modyfikacji Licznik odsłon

2021-03-12 2021-07-01 0

2021-03-12 2021-07-01 0

2021-03-12 2021-07-01 2

w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Dziekana nr 6/2020-2024 z 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki...

2021-07-01 2021-07-01 3

2021-03-14 2021-03-14 0

2021-03-14 2021-03-14 0

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.