Praktyki i staże zawodowe

Wydział Elektrotechniki i Automatyki przywiązuje dużą wagę do właściwego powiązania programu studiów akademickich z praktyką przemysłową. W tym celu w programie studiów pierwszego stopnia przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci powinni zrealizować te praktyki w czasie wakacji w wymiarze 160 godzin w przedsiębiorstwach z branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej lub zbliżonych.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich jest dr inż. Daniel Kowalak.

Szczegółowe informacje związane z praktykami zawodowymi oraz wzory dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu i potwierdzaniu odbycia praktyk są dostępne w zakładce Praktyki zawodowe.

Jednocześnie, Wydział Elektrotechniki i Automatyki umożliwia przekazywanie studentom informacji na temat praktyk i staży oferowanych przez współpracujące przedsiębiorstwa. Informacje te zamieszczane będą w zakładce Oferty przedsiębiorstw. W celu zgłoszenia oferty należy przesłać krótką informację na adres: dziekanat.weia@pg.edu.pl.

Praktyki zawodowe
Oferty przedsiębiorstw
Tytuł Data utworzenia Data modyfikacji

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej.

2017-10-16 2019-05-28

Instrukcja praktyczna odbywania praktyk zawodowych.

2017-10-16 2020-12-02

umowa po III roku st. stacjonarnych I stopnia dla kierunku Elektrotechnika. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

2017-10-16 2020-12-02

umowa po III roku st. stacjonarnych I stopnia dla kierunku Automatyka i Robotyka. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

2017-10-16 2020-12-02

umowa po III roku st. stacjonarnych I stopnia dla kierunku Energetyka. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

2017-10-16 2020-12-02

2017-10-16 2020-03-09

Wzór pierwszej strony sprawozdania z odbycia praktyk zawodowych.

2017-10-16 2020-03-09

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.