Aktualności

TPA - Nowa specjalność uzupełniająca studia II stopnia

TPA - Technologie Pojazdów Autonomiczny to nowa specjalność uzupełniająca studia magisterskie uruchomiona na Wydziale Elektorniki, Telekomunikacji i Informatyki. Specjalność skierowana jest nin. do studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Koncepcja specjalności TAP, jej zakres tematyczny i sposób realizacji celu jakim jest wykształcenie absolwenta umiejącego zintegrować podzespoły i uruchomić działającą platformę bezzałogową, opracowane zostały przy współudziale specjalistów z wydziałów Elektrotechniki i Automatyki i Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz partnerów przemysłowych (Navinord, Stesar, Jeppesen, Intel). Program zajęć praktycznych (60%) uwzględnia m.in. doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów BiR dla europejskich firm tworzących pojazdy autonomiczne.

Absolwent specjalności TPA to ekspert – integrator, poruszający się swobodnie w kilku dziedzinach technicznych. Zna podstawy działania systemów nawigacyjnych i radiowych. Potrafi zebrać wymagania funkcjonalne i techniczne, a na ich podstawie wyspecyfikować poszczególne komponenty platformy. Jest w stanie zaprogramować komputer jednoukładowy, zlutować proste układy elektroniczne oraz wykonać szczelny montaż elementów. Potrafi zintegrować podzespoły i uruchomić działającą platformę bezzałogową. Zna także zagadnienia organizacji pracy platform bezzałogowych, np. teorię sterowania, czy wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji.