Aktualności

Stypendyści ENERGA-OPERATOR SA z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Sześciu studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymało w 2019 r. stypendia w VIII edycji konkursu stypendialnego spółki ENERGA-OPERATOR SA.

Stypendia otrzymali następujący studenci 5. semestru studiów na kierunku elektrotechnika:

  1. Bartłomiej Bladowski
  2. Mateusz Breza
  3. Maciej Cyrankowski
  4. Franciszek Doroń
  5. Cezary Drozd
  6. Patryk Zawadzki

Aby zdobyć stypendium, studenci musieli wykazać się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce i działalnością dodatkową, np. w kołach naukowych, a także przedstawić przed komisją stypendialną prezentację na temat wybranej nowoczesnej technologii stosowanej w elektroenergetyce.

W uroczystości podpisania umów stypendialnych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowali: dr inż. Andrzej Augusiak, prodziekan ds. rozwoju oraz dr inż. Rober Małkowski – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z Grupą Energa.