Aktualności

Student z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej

W dniach 27-29 listopada 2019 roku, Marcin Jasiukowicz, student 2 roku studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, jako jeden z czterech członków zespołu projektowego Stardust Microbiology Project wziął udział w drugim etapie kwalifikacji do programu REXUS/BEXUS organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Runda kwalifikacyjna odbyła się siedzibie Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych w Noordwijk w Holandii, gdzie zespół z Politechniki Gdańskiej został zaproszony jako jeden z 13 zakwalifikowanych grup studenckich z całej Europy (i jedyny z Polski). W trakcie pobytu każdy z zespołów prezentował swój projekt ekspertom, których zadaniem będzie wybór projektów do realizacji, tj. do umieszczenia proponowanych studenckich eksperymentów naukowych na pokładzie rakiety lub balonu stratosferycznego.

Projekt Stardust jest realizowany przez zespół zbudowany z członków dwóch studenckich kół naukowych Politechniki Gdańskiej: międzywydziałowego Koła Naukowego SimLE oraz Koła Studentów Biotechnologii z Wydziału Chemicznego. Celem projektu jest przetestowanie badania mikroorganizmów w stratosferze.

Marcin Jasiukowicz z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki pracuje w projekcie jako konstruktor oraz programista podzespołów umożliwiających przeprowadzenie misji.

Z ostatniej chwili: w dniu 9 grudnia 2019 roku ESA zakwalifikowała projekt Stardust do realizacji!