Aktualności

Studenci i absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatami stypendiów naukowych i organizacyjnych SEP (edycja 2020)

Dnia 4 grudnia 2020 roku Kapituła Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznała stypendia naukowe i organizacyjne dla uzdolnionych studentów oraz liderów SEP. Wśród nagrodzonych jest dwoje studentów i absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Magdalena Grzymkowska, studentka studiów 2 stopnia na kierunku elektrotechnika oraz Mateusz Breza, student studiów 1 stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Stypendyści wykazali się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

Z kolei Julia Solecka, absolwentka Wydziału, otrzymała stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Julia wykazała się znaczącymi rezultatami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz dobrymi wynikami w nauce.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 11 grudnia 2020 roku na tradycyjnym spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Przyjaciół i Sympatyków SEP. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. 

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji na stronie http://ssn2020.sep.com.pl/