Aktualności

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki od dnia 19.10.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Gdańsku oraz Zarządzeniem Rektora PG nr 71/2020 z 16 października 2020r., z polecenia Dziekana dr hab. inż. M. Wołoszyna, prof. uczelni od dnia 19.10.2020 r. obowiązują następujące zasady realizacji zajęć.

Semestr I. na wszystkich kierunkach wszystkie zajęcia realizowane są w trybie zdalnym.

Semestry III. i V. na wszystkich kierunkach wszystkie zajęcia realizowane są w trybie zdalnym.

Semestr dyplomowy (sem. VII. 1. stopień i sem. III. 2 stopień studiów niestacjonarnych) na wszystkich kierunkach wszystkie zajęcia realizowane są w trybie zdalnym poza laboratoriami sprzętowymi wymienionymi poniżej:

Kierunek Elektrotechnika 

Stacjonarne 1. stopień

  1. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

Niestacjonarne 1. stopień

  1. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
  2. Diagnostyka i monitoring
  3. Inteligentne instalacje elektryczne

Niestacjonarne 2. Stopień

  1. Modelowanie procesów w elektroenergetyce
  2. Rynek energii elektrycznej

Kierunek Automatyka i Robotyka

Stacjonarne 1. stopień

  1. Elektryczne pojazdy autonomiczne
  2. Roboty mobilne