Aktualności

Kolejna edycja Konkursu Czerwonej Róży 2021

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego zaprasza do kolejnej edycji Konkursu Czerwonej Róży 2021 w kategoriach „najlepszy student” i „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego.

Zaproszenie kierowane jest do:

- studentów drugiego stopnia, którzy uzyskali wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (2 poprzednie semestry), mają osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz są aktywni społecznie i potrafią publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych,

- kół naukowych działających w Politechnice Gdańskiej, które uzyskały osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w okresie ostatnich 3 lat. 

W obu kategoriach zostaną wyłonieni laureaci na etapie uczelnianym, którzy będą się ubiegać o Laur Czerwonej Róży na etapie głównym.   

Regulamin Konkursu i Formularze zgłoszeniowe oraz inne materiały dotyczące warunków udziału w Konkursie są zawarte na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży www.czerwonaroza.org.pl