Aktualności

IX edycja konkursu stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA

Konkurs o stypendium fundowane przez spółkę Energa-Operator SA jest przeznaczony dla studentów 5. semestru studiów stacjonarnych I stopnia (wszystkich kierunków), studiujących na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W konkursie przewidziano przyznanie maksymalnie pięciu stypendiów, które będą wypłacane co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od 5. semestru studiów. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji konkursu będzie wynosić 2500 zł brutto miesięcznie.

Spółka Energa-Operator SA przewiduje również możliwość zaproponowania wybranym studentom praktyk i płatnych staży, a po zakończeniu studiów również zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

W ramach konkursu, komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami ubiegającymi się o przyznanie stypendium rozmowę na jeden z następujących tematów (do wyboru przez kandydata):

  • Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
  • Systemy klasy WFM (Workforce Menagment) – szansa czy zagrożenie?
  • Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich.
  • Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
  • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
  • Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
  • Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6.
  • Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.

Komisja konkursowa będzie oczekiwała od kandydatów przygotowania i przedstawienia prezentacji na wybrany temat (czas na wygłoszenie do 8 minut). Rozmowy z kandydatami i prezentacje przed komisją zaplanowane są na listopad 2020 r.

Po pobrania: regulamin, umowa.
Wnioski należy składać do dnia 15 października 2020 roku, do godz. 15.00 - APLIKUJ!