Aktualności

Informacje o stypendiach

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Studenci  wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020.

Termin składania wniosków do 10 października br.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich 

 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok ak. 2019/2020    

Studenci studiów stacjonarnych, którzy  spełniają poniższe warunki mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na rok ak. 2019/2020:

  1. Zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku co najmniej przez ostatnie 3 lata
  2. Zaliczony co najmniej drugi rok studiów
  3. Średnia ocen z zaliczonych semestrów co najmniej 4,9
  4. Działalność na rzecz Gdańska

 Wnioski należy składać  Dziekanacie pok. 45 w terminie do 4 października 2019r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gdansk.pl