Aktualności

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatem konkursu SEP Oddział Gdańsk (edycja 2019)

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki inż. Cezary Swinarski został laureatem III nagrody w ramach VI edycji dorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską, organizowanego przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Nagroda w kwocie 1000 zł została przyznana za pracę dyplomową Praca równoległa oraz grupowe sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów transformatorów badawczych w Laboratorium LINTE^2, wykonaną pod opieką doc. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki.

Nagroda została wręczona w dniu 2 października 2019 r., w trakcie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, przez dr. inż. Kornela Borowskiego, przedstawiciela Gdańskiego Oddziału SEP.