Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nawiązując do wcześniejszej wieloletniej tradycji kształcenia podyplomowego w zakresie energetyki jądrowej i przystępując do realizacji prac przygotowawczych związanych z budową pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce, wraz z początkiem roku akademickiego 2009/2010 uruchomił Studium Podyplomowe Podstawy Energetyki Jądrowej.

Program tego Studium przygotowany został przy współpracy z kilkoma Wydziałami Politechniki Gdańskiej, m.in. z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym, a także z zewnętrznym ośrodkiem naukowo-badawczym: Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

Studium Podyplomowe Energetyka Jądrowa ma na celu przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej oraz administracyjnej do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju.

Absolwenci Studium posiądą wiedzę, która umożliwi im ponadto zatrudnienie przy projektowaniu i budowie elementów układów technologicznych oraz przy nadzorze eksploatacyjnym pierwszych elektrowni jądrowych w kraju. Ze względu na przewidywane potrzeby w dziedzinie szkolenia kadr - absolwenci Studium będą mogli aktywnie włączyć się w proces organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz staży w różnych kierunkach specjalistycznych, niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia prawidłowej eksploatacji elektrowni jądrowych.

Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w programie Studium, otrzymają dokument ukończenia Studium w postaci "Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych", podpisany przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Rektora Politechniki Gdańskiej.