Skład Kolegium Dziekańskiego

 

Dziekanprof. dr hab. inż.
Roman Śmierzchalski
 

 

Prodziekan ds.
naukidr hab. inż.
Arkadiusz Żak,
prof. uczelni
 

Prodziekan ds. rozwojudr inż.
Andrzej Augusiak
 

Prodziekan ds. studenckichdr hab. inż.
Maciej Łuszczek,
prof. uczelni
 

Prodziekan ds. organizacji studiówdr hab. inż.
Mirosław Wołoszyn,
prof. uczelni