Skład Kolegium Dziekańskiego

 

Dziekanprof. dr hab. inż.
Janusz Nieznański
Biogram
 

 

Prodziekan ds. nauki
 prof. dr hab. inż.
Roman Śmierzchalski
Biogram
zakres obowiązków

Prodziekan ds. rozwojudr inż.
Andrzej Augusiak, doc. PG
Biogram
zakres obowiązków

Prodziekan ds. kształceniadr hab. inż.
Maciej Łuszczek,
prof. nadzw. PG
Biogram
zakres obowiązków

Prodziekan ds. organizacji studiówdr hab. inż.
Mirosław Wołoszyn,
prof. nadzw. PG
Biogram
zakres obowiązków