Skład Kolegium Dziekańskiego

 

Dziekanprof. dr hab. inż.
Roman Śmierzchalski
 

 

Prodziekan ds.
nauki
 dr hab. inż.
Arkadiusz Żak,
prof. uczelni
 

Prodziekan ds. rozwoju
 dr inż.
Andrzej Augusiak
 

Prodziekan ds. studenckich
 dr hab. inż.
Maciej Łuszczek,
prof. uczelni
 

Prodziekan ds. organizacji studiówdr hab. inż.
Mirosław Wołoszyn,
prof. uczelni
 

Dyrektor administracyjny
 mgr inż. arch.
Katarzyna Grzybkowska