Skład Kolegium Dziekańskiego

 

Dziekanprof. dr hab. inż.
Janusz Nieznański
Biogram

Pokój: 107
Telefon: 58 348 62 76
mail: dziekan.weia@pg.gda.pl
mail: janusz.nieznanski@pg.gda.pl
 

 


Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. inż.
Roman Śmierzchalski
Biogram
zakres obowiązków

Pokój: 103
Telefon: 58 348 63 05
mail: roman.smierzchalski@pg.gda.pl

Prodziekan ds. rozwoju
dr inż.
Andrzej Augusiak, doc. PG
Biogram
zakres obowiązków

Pokój: 103
Telefon: 58 348 63 05
mail: andrzej.augusiak@pg.gda.pl

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż.
Maciej Łuszczek,
prof. nadzw. PG
Biogram
zakres obowiązków

Pokój: E44
Telefon: 58 348 60 64
mail: maciej.luszczek@pg.gda.pl

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż.
Mirosław Wołoszyn,
prof. nadzw. PG
Biogram
zakres obowiązków

Pokój: E44
Telefon: 58 348 60 64
mail: miroslaw.woloszyn@pg.gda.pl