Skład Kolegium Dziekańskiego

 

Dziekandr hab. inż.
Mirosław Wołoszyn
profesor uczelni
 

 

Prodziekan ds.
nauki
 prof.
Jarosław Guziński

 

Prodziekan ds. rozwoju
 dr hab. inż.
Marek Olesz,
profesor uczelni
 

Prodziekan ds. kształcenia
 dr inż.
Anna Golijanek-Jędrzejczyk
 

Prodziekan ds. organizacji studiówdr hab. inż.
Marcin Śliwiński,
prof. uczelni
 

Dyrektor administracyjny
 mgr inż. arch.
Katarzyna Grzybkowska