Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 5 listopada 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Prof. Alecksey Anuchin (Electric Drives Department, MPEI – Moscow Power Engineering Institute) poprowadzi wykład ogólny, pod tytułem: “Modern Electric Drives Problems - MPEI research horizon”.

Szacowany czas trwania wykładu 12:15-13:45.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.