Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 2 kwietnia 2019 r.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie:

mgr inż. Wojciecha Matelskiego, pod tytułem: „Analiza i badania transformatora hybrydowego z przekształtnikiem AC/DC/AC współdziałającym z przełącznikiem odczepów

Mgr inż. Wojciech Matelski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG, a także słuchaczem studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekunem naukowym doktoranta jest prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, prof. zw. PG.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.