Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Sekretarzem Seminarium Wydziałowego jest dr inż. Tomasz Rutkowski. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 19 czerwca 2018 r.

W dniu 19 czerwca 2018 r. wyjątkowo odbędą się dwa Seminaria Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

O 10:00 przewidziano wystąpienie:

mgr inż. Piotra Czyża, Exploration of the Design and Performance Space of a High Frequency 166 kW / 10 kV SiC Solid-State Air-Core Transformer

Piotr Czyż jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Aktualnie jest doktorantem ETH (niem. Eidgenössische Technische Hochschul) w Zurichu. Jego opiekunem naukowym jest prof. Johann Walter Kolar. Wystąpienie będzie dotyczyło strat transformatora energoelektronicznego z rdzeniem powietrznym. Do jego budowy wykorzystano tranzystory SiC oraz szeregowy obwód rezonansowy.  

Wyjątkowo seminarium odbędzie się w sali wykładowej EM 304.

 

O 11:15 przewidziano wystąpienie:

Prof. Len Gelman, Możliwość współpracy z University of Huddersfield, UK

Prof. Len Gelman, Kierownik Katedry Przetwarzania Sygnałów i Monitorowania Stanu Układów, Dyrektor Centrum Inżynierii Efektywności i Produkcji Uniwersytetu Huddersfield, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Towarzystwa Monitorowania Stanu Układów, specjalizuje się w nowatorskich technologiach monitorowania stanu złożonych systemów elektromechanicznych, analizie uszkodzeń maszyn i ich zapobieganiu oraz zaawansowanym metodom utrzymania maszyn, jak również nowymi metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.