Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 16 kwietnia 2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przewidziano trzy wystąpienia:

mgr inż. Arkadiusz Kwasigrocha pod tytułem: „Metody optymalizujące struktury głębokich sieci neuronowych”,

mgr inż. Agnieszki Mikołajczyk pod tytułem: “Multiobjective learning algorithms and data augmentation techniques for self-explainable deep neural networks”,

mgr inż. Wiktorii Stahl pod tytułem: „Metoda obliczania skutków wdrożenia strategii zarządzania popytem na energię elektryczną (DSM/DSR) w systemach elektroenergetycznych”.

 

Mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch jest absolwentem WEiA PG, a także słuchaczem studium doktoranckiego WEiA PG. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG.

Mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk jest absolwentką WEiA PG, a także słuchaczką studium doktoranckiego WEiA PG. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktorantki jest dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG.

Mgr inż. Wiktoria Stahl jest absolwentką WEiA PG, a także słuchaczką studium doktoranckiego WEiA PG. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktorantki jest dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG.

 

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.