Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 czerwca 2019 r.

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W imieniu dr inż. Ireneusz Mosonia zapraszam Państwa na prezentację projektów zespołowych realizowanych przez studentów VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika na WEiA PG. Tematy prezentowanych projektów zespołowych to:

  1. Projekt inteligentnego ula - monitorowanie aktywności pszczół.
  2. Projekt przenośnej mikroelektrowni wodnej.
  3. Autonomiczny dwusilnikowy pojazd elektryczny.
  4. Aktywny system zarządzania baterii (BMS) z wykorzystaniem dwukierunkowych przetwornic DC/DC.
  5. Diagnostyka urządzeń automatyki przemysłowej - model węzła pakowania.
  6. Układ regulacji położenia panelu fotowoltaicznego względem słońca.

Przewidywany czas trwania seminarium: od 12:15 do 13:45 (6 tematów po 15 minut, w tym 10 minut prezentacja i 5 minut na dyskusję).

Sekretarz Seminarium Wydziału, Tomasz A. Rutkowski.