Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Sekretarzem Seminarium Wydziałowego jest dr inż. Robert Piotrowski. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 13 lutego 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 13 lutego 2018 r.

W dniu 13 lutego 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie: Mgr inż. Seweryn Szultka , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 grudnia 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 grudnia 2017 r.

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie: Kornel Breńkacz , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 17 października 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 17 października 2017 r.

W dniu 17 października 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Mgr. inż. Agata Szultka , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 6 czerwca 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 6 czerwca 2017 r.

W dniu 6 czerwca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano prezentację projektów zespołowych realizowanych przez...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 30 maja 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 30 maja 2017 r.

W dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Andrzej Kaczmarek , Analiza...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 kwietnia 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 kwietnia 2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: – pierwsze wystąpienie – mgr....
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 21 marca 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 21 marca 2017 r.

W dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Tomasz Kądziołka , Analizy...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 7 marca 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 7 marca 2017 r.

W dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr inż. Marcin Drzewiecki , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 7 lutego 2017 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 7 lutego 2017 r.

W dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Michał Izdebski , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 13 grudnia 2016 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 13 grudnia 2016 r.

W dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 10.30 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano wystąpienie: mgr. inż. Piotr Dworakowski , ...