Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Pełnomocnikiem dziekana ds. seminariów wydziałowych jest dr hab. inż. Marcin Morawiec. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 1 czerwca 2021 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 1 czerwca 2021 r.

W dniu 01.06.2021 o godzinie 12.00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Temat prezentacji to:  Otwarte dane badawcze i Plan S ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 23 marca 2021 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 23 marca 2021 r.

W dniu 23.03.2021 o godzinie 12.00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe na którym rezultaty pracy doktorskiej zaprezentuje mgr Mohammad Meraj z Qatar University (promotor pracy to dr hab. inż. Atif...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 26 stycznia 2021 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 26 stycznia 2021 r.

W dniu 26.01.2021 o godzinie 12.00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe na którym wystąpi dr hab. inż. Atif Iqbal z Qatar University. Temat prezentacji to: "Grid-connected Distributed Energy...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 20 października 2020 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 20 października 2020 r.

W dniu 20.10.2020 o godzinie 12.15 odbędzie się Seminarium Wydziałowe na którym wystąpi dr inż. Charles Odeh z Department of Electrical Engineering, University of Nigeria, Nsukka. Tematyka...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 1 września 2020 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 1 września 2020 r.

W dniu 1 września 2020r. o godzinie 12.15 odbędzie się Seminarium Wydziałowe na którym zaprezentowane zostaną projekty zespołowe realizowane przez Studentów VI semestru na kierunku Elektrotechnika....
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 listopada 2019 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 listopada 2019 r.

W dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Galina L. Demidova (ITMO University, Sankt...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 5 listopada 2019 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 5 listopada 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Prof. Alecksey Anuchin (Electric Drives Department, MPEI...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 15 października 2019 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 15 października 2019 r.

W dniu 15 października 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2019/2020 Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 czerwca 2019 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 11 czerwca 2019 r.

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W imieniu dr inż. Ireneusz Mosonia zapraszam Państwa na...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 16 kwietnia 2019 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 16 kwietnia 2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przewidziano trzy wystąpienia: mgr inż....