Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału w Seminarium Wydziałowym. W ramach Seminarium prezentowane są referaty i wystąpienia dotyczące między innymi: 

  • awansów naukowych (przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych)
  • prac naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników 
  • projektów grupowych (inżynierskich, magisterskich) realizowanych przez studentów
  • działalności przedsiębiorstw z sektora elektrotechniki i automatyki. 

Sekretarzem Seminarium Wydziałowego jest dr inż. Tomasz Rutkowski. Propozycję wystąpienia seminaryjnego należy zgłaszać z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Seminarium Wydziałowe odbywa się w audytorium E1, w terminach podanych w zapowiedziach.

 

Zapowiedzi wystąpień na Seminarium Wydziałowym

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 20 listopada 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 20 listopada 2018 r.

W dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie: mgra inż. Wojciech Rosiński...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 9 października 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 9 października 2018 r.

W dniu 9 października 2018 r. odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Mgr inż. Patryk Chaber , Automatyczna...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 3 lipca 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 3 lipca 2018 r.

W dniu 3 lipca 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie: Mgr inż. Gustaw Rzyman , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 19 czerwca 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 19 czerwca 2018 r.

W dniu 19 czerwca 2018 r. wyjątkowo odbędą się dwa Seminaria Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. O 10:00 przewidziano wystąpienie: mgr inż. Piotra Czyża , Exploration of the Design...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 5 czerwca 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 5 czerwca 2018 r.

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego: odbędzie się prezentacja projektów zespołowych wykonanych...
SEMINARIUM WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – 22 MAJA 2018 R.

SEMINARIUM WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – 22 MAJA 2018 R.

W dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Mgr inż. Paweł Kowalski , Metoda...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 15 maja 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 15 maja 2018 r.

W dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Prof. Andrij Lozynski , Możliwość...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 14 maja 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 14 maja 2018 r.

Wyjątkowo, w poniedziałek w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Dr inż....
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 8 maja 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 8 maja 2018 r.

W dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia: Mgr inż. Filip Wilczyński , ...
Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 10 kwietnia 2018 r.

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 10 kwietnia 2018 r.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie: kmdr dr inż. Grzegorz...