Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Robert Małkowski
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko - RECENZJA
prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk - RECENZJA
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - RECENZJA
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska),
sekretarz – dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska),
członek komisji –  dr hab. inż. Sylwester Robak (Politechnika Warszawska),
członek komisji –  dr hab. inż. Irena Wasik (Politechnika Łódzka).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
29.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
8.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
15.01.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 06.12.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną