Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Robert Kowalak
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Warszawska),
sekretarz - dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Stefan Paszek (Politechnika Śląska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Kazimierz Wilkosz (Politechnika Wrocławska),
recenzent -  dr hab. inż. Piotr Miller (Politechnika Lubelska),
członek komisji –  prof. dr hab. inż. Adrian Halinka (Politechnika Śląska),
członek komisji –  dr hab.inż. Sylwester Robak (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
26.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
11.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
28.11.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 28.11.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną