Redakcja Zeszytów Naukowych

 

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Redaktor:

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
email: dariusz.swisulski@pg.gda.pl

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290