Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020.

W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej.

Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Wydziału, której działalność może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary aktywności Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jednym z istotnych zadań Rady Konsultacyjnej jest wspieranie Wydziału w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej Wydziału, w której szerokie odzwierciedlenie powinny znajdować potrzeby przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających absolwentów Wydziału.

Istotną rolą Rady jest także współtworzenie i opiniowanie oferty Wydziału w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a także współpraca przy organizowaniu praktyk przemysłowych dla studentów Wydziału.