Przepisy i druki

 

Zasady dyplomowania

 

Weryfikacja antyplagiatowa

Wytyczne i wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim (załącznik nr 1 do Zarządzenie Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r.)

http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/do-pobrania

 

Ankieta absolwenta PG

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 10/2013 w sprawie zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej, od 2 maja 2013 r. absolwenci zobowiązani są do wypełnienia Karty Informacyjnej Absolwenta PG, zamieszczonej na stronie Moja PG w zakładce Studia oraz dostarczenia wydrukowanej karty do Biura Karier (Bratniak p. 204) w celu uzyskania wpisu na karcie obiegowej"

 

Druki dla studentów

 

Druki dla nauczycieli akademickich

 

Pozostałe