Projekty badawcze

 

Obecnie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki realizowane są następujące projekty:

 

  1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach EDYCJA II 2016/2017

  2. Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia

  3. Demonstrator technologii systemu do wykrywania obiektów podwodnych z platform powietrznych poprzez zastosowanie układu różnicowego w metodzie magnetometrycznej

  4. Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka

  5. Impulsowe działa elektromagnetyczne

  6. Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filtrem sinusoidalym

  7. System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia

  8. System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia (Premia na Horyzoncie)

 

 

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach EDYCJA II 2016/2017

Autor projektu:

dr inż. Izabela Sadowska

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Nazwa programu finansującego:

WFOŚ

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

201.600,00

 


Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia

Autor projektu:

dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)

Nazwa programu finansującego:

OPUS

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

505.000,00

 


Demonstrator technologii systemu do wykrywania obiektów podwodnych z platform powietrznych poprzez zastosowanie układu różnicowego w metodzie magnetometrycznej

Autor projektu:

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)

Nazwa programu finansującego:

Obronność i Bezpieczeństwo

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

3.927.000,00

 


Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka

Autor projektu:

prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, prof. zw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)

Nazwa programu finansującego:

OPUS

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

499.480,00

 


Impulsowe działa elektromagnetyczne

Autor projektu:

prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)

Nazwa programu finansującego:

Bezpieczeństwo i obronność państwa

Rola PG w projekcie:

Partner

Wartość projektu ogółem (PLN):

81.590.695,00

 


Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filterem sinusoidalym

Autor projektu:

mgr inż. Patryk Strankowski

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)

Nazwa programu finansującego:

PRELUDIUM

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

100.000,00

 


System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia

Autor projektu:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Komisja Europejska

Nazwa programu finansującego:

HORYZONT 2020

Rola PG w projekcie:

Partner

Wartość projektu ogółem (PLN):

66.135.857,92

 


System SCADA dla sieci niskiego i średniego napięcia

Autor projektu:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek projektowy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Nazwa programu finansującego:

Premia na Horyzoncie

Rola PG w projekcie:

Lider / koordynator

Wartość projektu ogółem (PLN):

200.000,00