Proces dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr nr 36/2019 z 27 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej na dyplomach wydawanych absolwentom, których egzamin dyplomowy odbył się po 01.10.2019 r. nie ma zdjęć.
1. Zasady dyplomowania
2. Weryfikacja antyplagiatowa
3. Zagadnienia na egzamin dyplomowy
4. Druki dla studentów
Tytuł Data utworzenia Data modyfikacji

2017-11-20 2020-02-05

2017-11-20 2020-12-02

2017-11-20 2020-12-02

2017-11-20 2020-12-02

2017-11-20 2020-12-02

2017-11-20 2021-04-12

w sprawie: wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim.

2018-10-18 2020-12-02

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.