Proces dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr nr 36/2019 z 27 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej na dyplomach wydawanych absolwentom, których egzamin dyplomowy odbył się po 01.10.2019 r. nie ma zdjęć.
1. Zasady dyplomowania
2. Weryfikacja antyplagiatowa
3. Zagadnienia na egzamin dyplomowy
4. Druki dla studentów

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.