Procedura zabezpieczająca oryginalność artykułów naukowych

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału jako współautora lub bez wymienienia w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz „guest authorship” (podanie autora/współautora publikacji przy znikomym udziale lub gdy udział nie miał miejsca) autorzy publikacji są obowiązaniu do przedstawienia oświadczenia, w którym ujawniają wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

„Ghostwriting” i „guest authorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Oświadczenie (format MS Word).

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290