Praktyki zawodowe

 

Regulamin praktyk

 

Formularze umów

Umowa o praktykę pomiędzy Politechniką Gdańską a Zakładem (*.doc, druk dwustronny). Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Deklaracja zakładu o przyjęcie studenta na praktykę (pliki *.doc, w przypadku konieczności wstępnego przedłożenia w Zakładzie)

 

Sprawozdanie z praktyk