Pracownicy - Aktualności

Migracja usług informatycznych Wydziału

  • Politechnika Gdańska rozpoczęła proces migracji usług informatycznych do domeny pg.edu.pl. 

    W związku z tym, z dniem 1.07.2017 nastąpi całkowite wyłączenie wydziałowego serwera poczty elektronicznej oraz wydziałowego serwera stron www, obsługujących adresy w domenach ely.pg.gda.pl oraz eia.pg.gda.pl. 

    Od dnia 1.07.2017 jedynym systemem poczty elektronicznej pracowników i studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki będzie ogólnouczelniany system poczty elektronicznej PG, a jedynym systemem stron www będzie ogólnouczelniany system eKontakt.

    W celu zachowania możliwości odbierania wiadomości wysłanych na adres email poczty elektronicznej WEiA należy zgłosić migrację tego adresu do ogólnouczelnianego systemu poczty elektronicznej PG. Migracja może dotyczyć zarówno adresów email kont indywidualnych (pracowniczych), jak również kont/aliasów instytucjonalnych, np. katedralnych.

    W celu zgłoszenia migracji adresu email należy skorzystać z formularzy internetowych, dostępnych (po zalogowaniu) pod adresem http://eia.pg.edu.pl/migracja-adresu-email. Formularze będą dostępne do dnia 28.05.2017 do godziny 20:00.