Prace badawcze i konstrukcyjne

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych oferuje:

  • Badania dotyczące optymalizacji konstrukcji specjalnych maszyn elektrycznych
  • Badania szybkich zabezpieczeń przetężeniowych
  • Badanie pól sprzężonych, a zwłaszcza pola elektromagnetycznego i pola termicznego w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych
  • Badanie udarowych pól sprzężonych (magnetohydrodynamika) i zjawisk występujących w trakcie eksplozji i implozji przewodów
  • Budowa magnetometrycznych systemów do pomiarów pola magnetycznego i wykrywania obiektów ferromagnetycznych
  • Gotowe do wdrożenia technologie i podzespoły układów energoelektronicznych i napędowych opracowane w ramach projektów finansowanych ze środków na naukę
  • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń trakcyjnych i ich oddziaływanie na środowisko
  • Kompleksowa analiza i wizualizacja wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych na wysokiej klasy stanowisku do pomiarów wibracyjnych
  • Komputerowe konsole sterowania
  • Konstruowanie i budowa urządzeń diagnostyki technicznej trakcyjnej sieci jezdnej i pojazdów
  • Modelowanie i analiza złożonych obwodów elektrycznych z zastosowaniem pakietów PSpice, ATP, MathCad, Flux i Atila
  • Modelowanie i badania symulacyjne maszyn elektrycznych
  • Modelowanie i badania symulacyjne układów napędowych i energoelektronicznych
  • Modelowanie i badanie słabych pól magnetycznych (okręty, miny) z zastosowaniem pakietów FLUX2D, FLUX3D, OPERA3D
  • Napędy elektryczne z silnikami synchronicznymi sterowane mikroprocesorowo
  • Napędy trakcyjne z silnikami z magnesami trwałymi i sterowaniem cyfrowym
  • Nieliniowe układy regulacji maszyn elektrycznych i przekształtników energoelektronicznych
  • Opracowywanie modeli metod i algorytmów w zakresie łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej
  • Optymalizacja energetyczna systemów elektrycznego transportu miejskiego
  • Prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki układów energoelektronicznych i elektromaszynowych w czasie rzeczywistym
  • Prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania układami energoelektronicznymi i napędowymi
  • Precyzyjne sterowanie tranzystorami przekształtników energoelektronicznych
  • Projektowanie i realizacja przemysłowych systemów pomiarowo-kontrolnych
  • Projektowanie i realizacja specjalizowanych systemów pomiarowo-diagnostycznych
  • Projektowanie obwodów drukowanych
  • Projektowanie układów automatyki przemysłowej ze sterowaniem opartym na sterownikach programowalnych lub mikrokontrolerach
  • Projektowanie układów energoelektronicznych i konstruowanie prototypów
  • Projektowanie układów sterowania z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układami logicznymi
  • Projektowanie układów Xilinx FPGA
  • Symulacja komputerowa zjawisk zachodzących w układach zwarciowych
  • Systemy diagnostyki technicznej odbieraków prądu kolejowych i tramwajowych
  • Systemy diagnostyki technicznej trakcyjnych sieci jezdnych - kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych
  • Technologia układów sterowania oparta na procesorach sygnałowych trzeciej generacji SHARC firmy Analog Devices i wdrożonych do produkcji kartach DSP SH363
  • Wizualizacje i animacje urządzeń i systemów elektrycznych i mechanicznych