Wszczęte postępowania habilitacyjne

Habilitant Data wszczęcia postępowania dyscyplina naukowa Data zakończenia postępowania
Piotr Kołodziejek 30.04.2019 elektrotechnika 14.07.2020
Marek Adamowicz 30.04.2019 elektrotechnika 16.06.2020
Robert Małkowski 29.04.2019 elektrotechnika  
Michał Grochowski 29.04.2019 automatyka i robotyka 26.05.2020
Anna Witkowska 29.04.2019 automatyka i robotyka 16.06.2020
Jarosław Łuszcz 29.04.2019 elektrotechnika 30.04.2020
Paweł Szczepankowski 29.04.2019 elektrotechnika 11.02.2020
Robert Kowalak 26.04.2019 elektrotechnika 26.05.2020
Piotr Musznicki 20.03.2019 elektrotechnika 14.01.2020
Atif Iqbal 15.03.2019 elektrotechnika 12.11.2019
Leszek Jarzębowicz 07.02.2019 elektrotechnika 16.07.2019
Marcin Śliwiński 04.01.2019 automatyka i robotyka 16.07.2019
Jacek Horiszny 14.12.2018 elektrotechnika 11.06.2019
Jacek Skibicki 25.10.2018 elektrotechnika 26.04.2019
Mirosław Tomera 04.09.2018 automatyka i robotyka 26.03.2019
Robert Piotrowski 17.04.2018 automatyka i robotyka 25.09.2018
Jacek Klucznik 28.09.2017 elektrotechnika 17.04.2018
Marek Olesz 19.04.2017 elektrotechnika 24.10.2017
Marcin Morawiec 15.07.2016 elektrotechnika 28.03.2017

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455). Art. 18a.12. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.).