Plany studiów
 
Automatyka i Robotyka

Studia stacjonarne

I stopień
- obowiązujący od r.a. 2014/2015
- obowiązujący od r.a. 2016/2017

II stopień
- obowiązujący od r.a. 2015/2016

 

Studia niestacjonarne

II stopień
- obowiązujący od r.a. 2015/2016

Energetyka

Studia stacjonarne

I stopień
- obowiązujący od r.a. 2015/2016


II stopień
- obowiązujący od r.a. 2015/2016