Plany publikacji

 

Zapraszamy do udziału w konferencjach, których materiały planujemy opublikować w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Nazwa, miejsce i termin konferencji Data przysłania artykułu Planowana data publikacji Zeszytu Szczegółowe informacje
V Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów eTEE, Kraków, 19-20 kwietnia 2018 19 stycznia 2018 19 kwietnia 2018 http://etee.agh.edu.pl/
L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM, Szczecin-Kopenhaga, 10-12 września 2018 15 marca 2018 10 września 2018 http://mkm2018.el.pcz.pl/
Gdańskie Dni Elektryki GDE, Gdańsk, październik 2018 31 sierpnia 2018 październik 2018 http://www.gde.sep.gda.pl/
XXVIII Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice ZKwNiT, Gdańsk, marzec-grudzień 2018 30 września 2018 31 grudnia 2018 https://eia.pg.edu.pl/ptetis/

 

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290