Plany publikacji

 

Zapraszamy do udziału w konferencjach, których materiały planujemy opublikować w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Nazwa, miejsce i termin konferencji Data przysłania artykułu Planowana data publikacji Zeszytu Szczegółowe informacje
XIX Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE, Jastrzębia Góra, 12-14 czerwca 2019 16 lutego 2019 czerwiec 2019 https://eia.pg.edu.pl/ape
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów eTEE, Gdańsk, 19-20 września 2019 1 czerwca 2019 wrzesień 2019 https://pg.edu.pl/etee2019
LI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM, Opole - Moszna, 23-25 września 2019 30 marca 2019 wrzesień 2019 https://mkm2019.po.opole.pl
XXIX Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice ZKwNiT, Gdańsk, marzec-grudzień 2019 30 września 2019 grudzień 2019 https://eia.pg.edu.pl/ptetis/

 

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290