Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Piotr Musznicki
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje dr hab. inż. Krzysztof Tomaczewski - recenzja 
prof. dr hab. inż. Marek Hartman - recenzja 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Politechnika Warszawska),
sekretarz - dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Marek Hartman (Uniwersytet Morski w Gdyni),
recenzent -  dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski (Politechnika Opolska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke (Politechnika Koszalińska),
członek komisji –  dr hab. inż. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski),
członek komisji –  prof. dr hab.inż. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka). 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
20.03.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
23.04.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
25.06.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 07.06.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną
13.11.2019 r. Przygotowanie recenzji.
28.11.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Piotrowi Musznickiemu stopnia doktora habilitowanego.
14.01.2020 r. Podjęcie przez Radę Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr inż. Piotrowi Musznickiemu - Uchwała