Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Piotr Kołodziejek
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska),
sekretarz – dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Krakowska),
recenzent -   dr hab. inż. Adam Sołbut (Politechnika Białostocka),
recenzent -   dr hab. inż. Damian Mazur (Politechnika Rzeszowska),
członek komisji –  prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec (Politechnika Opolska),
członek komisji –  dr hab.inż. Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
30.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
26.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
28.11.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 08.11.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną