Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Paweł Szczepankowski
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak - recenzja
prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - recenzja 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka),
sekretarz - dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. PG,
recenzent –  dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Politechnika Warszawska),
recenzent -  dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski (Politechnika Wrocławska),
recenzent -  dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak (Uniwersytet Zielonogórski),
członek komisji –  dr hab. inż. Michał Gwóźdź (Politechnika Poznańska),
członek komisji –  prof. dr hab.inż. Stanisław Piróg (Politechnika Rzeszowska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
29.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
11.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
28.11.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 08.11.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną
17.01.2020 r. Przygotowanie recenzji.