Oferta

Oferta Ośrodka obejmuje:

 • Systemy pomiarowe pól fizycznych okrętów:

  • pola magnetycznego,

  • pola hydrodynamicznego,

  • pola elektrycznego,

  • pola hydroakustycznego,

  • pola cieplnego.

 • system automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego,

 • system generacji impulsów prądowych w uzwojeniach demagnetyzacyjnych nawiniętych na ferromagnetycznym kadłubie okrętu,

 • system automatycznego sterowania procesem demagnetyzacji pola magnetycznego,

 • system magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych,

 • system dynamicznej demagnetyzacji okrętów (system oczekuje na wdrożenie),

 • nietypowa aparatura chemiczna,

 • nietypowa aparatura medyczna.

Wybrane projekty realizowane we współpracy z Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej .